14k two tone open circle diamond necklace MN43829

$1,340.00